NOTE: truyện mới up được xếp theo thứ từ trên xuống dưới.

  1. [Đồng nhân LV/HP] Bởi vì yêu em – ???
  2. Vì H mà tồn tại… – Quân Nhược Tĩnh An
  3. Chú Thỏ Nấp Sau Cửa Kính – Phúc Điền
  4. Mẹ,  anh ý hôn con – Cô Nương Áo Rồng
  5. Liên Tục Nhìn – Khí Phụ A
  6. Biến Mất – Tam Tái Tuyển Thủ
  7. Tiên sinh, xin hỏi anh xuống trạm nào – Nguyên Mưu Nhân
  8. Quân Mạc Vấn – Viên Vũ
  9. Mỡ Bụng – Mai Bát Xoa