Ảnh minh họa

(Tổng tài dữ khai tỏa tiểu ca)

Edit: Thù Nhi.

Thể loại: hiện đại, kiện khí thẳng nam công x tổng tài dụ thụ, SP văn, 1×1, HE.

Nguồn: Lâm Phong (thích đọc truyện nhà bạn này tại khoái coi mấy cái xì poi :v).

P/s: Quà tết + Va lung tung (2k14) :p

***

Giới thiệu:

Đây là một tiểu cố sự thuần ái của tổng tài và anh zai mở khóa.

Lôi điểm: Thỉnh xem tên tác giả……

Nội dung nhãn: Nghiệp giới tinh anh

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hình Thiên, Lăng Hi Nghiêu ┃ Phối hợp diễn: ┃ Cái khác:…

MỤC LỤC

Ổ khóa số 1

Ổ khóa số 2

Ổ khóa số 3

Ổ khóa số 4

Ổ khóa số 5

Ổ khóa số 6

Ổ khóa số 7

Ổ khóa số 8

Ổ khóa số 9

  Ổ khóa số 10

Ổ khóa cuối cùng

HOÀN

Download