1385202_600854046641064_1896407660_n

Nan đắc hữu tình nhân

(Người hữu tình khó kiếm)

 (Bộ 9 – Linh huyễn quốc gia hệ liệt)

Tác giả: Lâm Tử Tự

Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, meerkat (cầy) x nhân loại, nhất thụ nhất công, nhẹ nhàng, ấm áp, HE.

Dịch: QT

Biên tập: Uyên

Cảm ơn nàng Summerbreeze đã cho ta bản raw lại *chụt*

Bản dịch chỉ bảo đảm được khoảng 70-80% về nội dung. Bản dịch này là bản dịch chui, mong m.n đừng phát tán lung tung. Đã nhắc nhở, xin hãy tự trọng.

Cảm ơn đã đọc qua bản dịch này.

P/s: bản dịch sẽ được beta sau, dù hay or dở thì cũng đừng nên nói lời đắng cay!


Khúc dạo đầu

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

HOÀN