CHƯA BETA

205.

Trong thư phòng yên tĩnh, Du Miểu nói không hề giấu giếm gì, Tiếp tục đọc “[Loạn Thế Vi Vương] Chương 205”