2

Tên tác phẩm: Loạn thế vi vương

Tác giả: Cố Tuyết Nhu.

Thể loại: cổ trang, cung đình, cường cường, trung khuyển công x giảo hoạt thông minh thụ, 1×1, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn.

Edit: Gu, mông, TN, Uyên.

Beta: TN

NguồnLâm Phong

VĂN ÁN:

Ừm, đây là một chuyện xưa hỗn loạn, có tiểu thụ thông minh, tiểu công trung khuyển,

Tình cảm dây dưa, thù nước hận nhà, nam hoan nam ái,

Đều nói thời loạn lạc xuất hiện anh hùng, anh hùng còn không phải bị tiểu công đè đến đau eo sao!

Từ khóa nội dung: đam mỹ, cổ kính, giá không, đoạn đầu chủng điền văn, đoạn sau cung đấu gia cừu.

Nhận xét của TN chỉ 1 chữ: HAY =))

MỤC LỤC

Quyển 1: Mạc ngư nhi

1

 2  3  4  5  6  7  8

9

 10

 11  12  13  14  15  16  17

 18

 19  20  21  22  23  24  25  26

 27

 28 29 30 31

ha_png01100056 (1)

Quyển 2: Điệp luyến hoa

 32  33 34 35 36 37 38 39 40
 41  42  43  44  45  46  47  48  49
 50  51  52  53  54 55  56  57  58
 59  60  61  62  63  64  65  66 67
 68  69  70 71  72  73  74  75 76
 77  78  79  80  81  82   83

ha_png01100056 (1)

Quyển 3: Mãn giang hồng

 84 85 86 87 88 89 90 91 92
93  94 95 96 97 98 99 100 101
102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128
129 130 131 132 133 134 135 136 137
138 139 140 141 142 143 144 145 146
147 148 149 150 151 152 153 154 155

ha_png01100056 (1)

Quyển 4: Giảm tự mộc lan hoa

156 157 158 159 160 161 162 163 164
 165 166 167 168 169 170 171 172 173
 174 175 176 177 178 179 180 181 182
183 184 185 186 187 188 189 190 191
192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214

ha_png01100056 (1)Quyển 5: Bát thanh Cam Châu

215 216 217 218 219 220 221 222 223
224 225 226 227 228 229 230 231 232
233 234 235 236 237 238 239 240 241
242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259
260 261 262 263 264 265 266 267 268
269 270 271 272 273 274 275 276 277
278 279 280 281 282 283 284 285 286
287 288

HOÀN