Hệ liệt Phù Sinh Mộng

Trần Ấn

“Kiếp phù du mộng: Phi Tình, Bích lạc,Hồng Trần,Hoàng Tuyền, Tử Minh,Liên Sơ, Thương Hải. Bảy người là 7 câu chuyện xưa đầy thương tâm.
Mỗi cuốn là một câu chuyện đọc cuốn nào trước cũng được nhưng nên đọc theo thứ tự: Phi tình ->;; Bích Lạc->;;Hận phong trần->;;Hông Trần->;;Hoàng Tuyền->;;Tử Minh->;;Thương Hải..Vì tình tiết câu chuyện có liên quan với nhau.”

1.Phi Tình

Link 

2.Bích Lạc (Hoàn)

Link

3.Hận Phong Trần (Hoàn)

Link

4.Hồng Trần

Link

5.Hoàng Tuyền

Eno (67)

Thể loại: ngược luyến, cổ trang, 1×1, HE

Nhân vật chính: Hoàng Tuyền x Nguyên Liệt

Editor: Thù Nhi

Văn Án + Tiết Tử

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

PN

HOÀN

6.Tử Minh

Link

7.Thương Hải (Hoàn)

Xuất bản ngày: 2/7/2009

Thể loại: ngược luyến, HE, cổ trang

Nhân vật chính: Thương Tịch Tuyệt, Trầm Thương Hải, Phục Nghệ

Editor: Thù Nhi