(Lấy đại tấm hình, chứ thật ra là của truyện nào đó)
(Lấy đại tấm hình, chứ thật ra là của truyện nào đó)

Tác phẩm: Đái trứ không gian khứ xuyên việt 

Tác giả: Antico

Thể loại: xuyên không, tùy thân không gian, dương quang, vui vẻ, động kinh thụ,…

Edit: Thù Nhi

Giới thiệu

Viên Bác Nhã thử nghĩ qua cậu thuộc vào loại tiểu thuyết nào nào sau khi xuyên việt: Hồng Hoang, cổ ngôn, võ hiệp… Đáng tiếc cậu chỉ đoán trúng mở đầu lại đoán không được kết cục…

Khi cậu khóc mà bị đẩy ngã, cậu mới hoàn toàn tỉnh ngộ, này vì cái lông gì lại là thiên đam mỹ aaaaa!!

Tác giả : Tiểu Bạch văn nhất thiên, ác trị +tự sướng, tiểu thụ hơi thổ tào, nhị hóa, tận lực hội thiếu khai bàn tay vàng (chắc ý nói may mắn), khéo léo vui vẻ, đồ nhất nhạc, không rối rắm.

1 — 2 — 3 — 4 — 5

HOÀN

Bản WORD