1. Đoản văn một chương
  2. Mang theo không gian đi xuyên việt – Antico (Hoàn)
  3. Nan đắc hữu tình nhân – Lâm Tử Tự (Hoàn)
  4. Thượng Hải Thượng Hải – Giả Nghiễn (Hoàn)