1. Gặp đại thần trong WC – Thanh Khâu Thiên Dạ (Hoàn)
  2. Hệ liệt Phù Sinh Mộng (Hoàng Tuyền và Thương Hải) – Trần Ấn (Hoàn)
  3. Oan Gia Cổn Nhất Sàng – Lâm Bội (Hoàn)
  4. Phù Quang – Mạt Hồi (Hoàn)
  5. Tổng Tài Và Anh Chàng Mở Khóa – Dịch Tu La (Hoàn)
  6. Võng Du Kiếm Tam Chi Nhiệm Vụ Quán Trà – Bùi Nguyên (Hoàn)
  7. Vô Thanh Thâm Xử – Giả Nghiễn (Quà kỉ niệm/Hoàn)