Tác Phẩm: Chuyển công thành thủ

(Chuyển công vi thủ)

Tác giả: Biến Thân Gia Tử

Edit: Gu

Beta: TN

Thể Loại: công chuyển thụ, tráng công tráng thụ, cao H, hài bựa.

Nguồn: Lâm Phong

neko 011

Văn án

Có 1 nọ, một ngày hắn dưa chuột gãy, từ đó về sau hắn không thể thẳng lên được nữa.

Couple: Phương Dịch X Đường Văn Minh.

neko 011

Mục Lục

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21  22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 -HOÀN-

Download Word : LINK


NOTE:

  1. Nói là cao H nhưng cũng ko H đến mức Mê Dê hay Tiểu Yến, H hợp lý, ko sinh tử sản nhũ song tính, truyện này đọc được mọi người yên tâm.