Project kỷ niệm wp được 1 triệu view : )

hoa

Tác Giả: Giả Nghiễn.

Thể Loại: vườn trường, hiện đại, cường x cường, tiểu ngược, HE.

Edit: Thù Nhi, Zet, Uyên.

Tiến độ: Hoàn.

Nguồn: Lâm Phong

trang trí

GIỚI THIỆU

Tình yêu có màu gì?…… Là màu trong suốt. Tưởng niệm có màu gì?…… Cũng là màu trong suốt. Thời điểm chúng ta còn đang mê mang trong tình yêu, tưởng niệm bất giác dần dần lan tràn. Thời điểm chúng ta nhớ nhau đến từng hơi thở, rốt cục cũng hiểu được, nguyên lai là yêu.


MỤC LỤC

Chương 01

Chương 02

Chương 03

Chương 04

Chương 05

Chương 06

Chương 07

Chương 08

Chương 09

Chương 10

HOÀN