cudd9

[Đồng nhân LV/HP] Bởi vì yêu em

Tác giả: ???

Nguồn: http://doanvandammy.wordpress.com

Thể loại: H, SA, HE.

Chuyển ngữ: QT

Biên tập, biên dịch: Uyên

Chỉ đảm bảo 70 – 80% nguyên tác.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Tiếp tục đọc “[Đồng nhân LV/HP] Bởi vì yêu em – ???”