1. Truyện Saint Seiya

  2. [Pic] Fairy wings

  3. Pencil vs camera

  4. [PIC] FUNNY DRAWING

  5. Một Số Pic Đẹp Chưa Có Dịp Đưa Vào Truyện

  6. [Pic] Dream of Doll (DOD) {part 1}

  7. [Pic] DOD {part 2}-Danmei

  8. [Pic] DoD {part3}-baby girl with her violin

  9. [Pic] DOD {part4}