5808271665_dae00acc0c_b_large

Tên tác phẩm: Hi Cảnh

Tác giả: Nam Chi

Thể loại : Đam mỹ, Trường học, ấm áp, sủng văn, HE.

Tình trạng bản cv: Hoàn.

Tình trạng edit: không được nhanh cho lắm.

Độ dài : 119 chương + 2 phiên ngoại.

Editor: Mộng Tình + Thù Nhi.

***

Văn án

***

Quyển 1

Chương01 

Chương02 

Chương03

Chương04 

Chương05

Chương06 

Chương07 

Chương08

Chương09 

Chương10

Chương11 

Chương12 

Chương13 

Chương14

Chương15

Chuong16 

Chương17 

Chương18 

Chương19 

Chương20

Chương21 

Chương22 

Chương23

Chương24

Chương25

Chương26 

Chương27 

Chương28 

Chương29 

Chương30

Chương31 

Chương32 

Chương33 

Chương34 

Chương 35

Chương36 

Chương37 

Chương38

989332aj28ukpjv1

Quyển 2

Chương39 

Chương40

Chương41

Chương42 

Chương 43

Chương44

Chương45

Chương 46