Tác phẩm: Mạt thế chi đi theo tang thi huynh có thịt ăn

Tác giả: Mặc thanh triêm y quyết

Edit: Thù Nhi

Chương 35: Khởi hành

Chậm rãi tắm rửa, mặc quần áo. Tang thi huynh không nhìn thấy sủng vật thẹn thùng xen lẫn thất kinh, chính là đang mất mát vì không được giúp sủng vật tẩy toàn thân. Như vậy còn cảm giác chưa hoàn thành chức trách, chủ nhân giúp sủng vật tắm rửa là thiên kinh địa nghĩa thôi. Tiếp tục đọc “[Mạt thế chi đi theo tang thi huynh có thịt ăn] Chương 35”