20131124-221749.jpgPhiên Ngoại 2

Edit: TN

Phiên ngoại phu phu một trăm câu hỏi.

Người chủ trì: Hồ Ly Tang: mịe nó, viết lâu như vậy rốt cục đã kết thúc! Sau đây là khách mời kiêm nhân vật chính của chúng ta, đi WC quên mang giấy- Hàn Phong và lần lượt cung cấp giấy vệ sinh- Giang Vãn Đại Thần! Tiếp tục đọc “[Gặp Đại Thần] Phiên Ngoại 2”