20131124-221836.jpg

Phiên ngoại 1

Edit: TN

Mấy ngày nay, mấy người trong ký túc xá thấy Hàn Phong thì thần thần bí bí, một bộ muốn nói lại thôi. Tiếp tục đọc “[Gặp Đại Thần] Phiên Ngoại 1”