Tìm

Tịch Mịch

Cái cô đơn nhất của con người chính ra không phải là một mình một cõi, mà là cô độc giữa những thứ không phải của mình, giữa những người không cùng cách nghĩ với mình, giữa những điều thấy vô duyên nhưng vẫn cứ phải làm để dối nhau.

Ngày

27/11/2013

[NV Quán Trà] Phiên Ngoại 2

23c9bbfd5266d0163637d3c7972bd40734fa35c01Võng Du Kiếm Tam Chi Nhiệm Vụ Quán Trà

– Bùi Nguyên-

Edit: Thù Nhi 

☆ Phiên Ngoại 2

Vụng trộm ném lên Cập Nhật mới. Tiếp tục đọc “[NV Quán Trà] Phiên Ngoại 2”

[NV Quán Trà] Phiên Ngoại 1

ve1baa1n-hoa1

Võng Du Kiếm Tam Chi Nhiệm Vụ Quán Trà

– Bùi Nguyên-

Edit: Thù Nhi 

☆ Phiên Ngoại 1

Vưu Bán Tà vẫn tự nhận bản thân là một người đàn ông thành đạt, ở trong trò chơi tự nhiên cũng là một ngoạn gia thành công. Tiếp tục đọc “[NV Quán Trà] Phiên Ngoại 1”

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: