aa43f5198618367ab46e337d2e738bd4b21ce5b92Võng Du Kiếm Tam Chi Nhiệm Vụ Quán Trà

– Bùi Nguyên-

Edit: Thù Nhi

☆ Đệ thập chương

Bởi vì hai nhân vật chính đều im hơi lặng tiếng nên những người chơi khác đều dần quên đi, nội dung trên kênh thế giới lại phong phú như bình thường. Người không biết chuyện đại khái cho rằng sự kiện lần này như một bức màn dần dần buông xuống.

Nhưng mà đối với Lục Vô Thi mà nói sự thật luôn tàn khốc. Tiếp tục đọc “[NV Quán trà] Chương 10”