Tìm

Tịch Mịch

Cái cô đơn nhất của con người chính ra không phải là một mình một cõi, mà là cô độc giữa những thứ không phải của mình, giữa những người không cùng cách nghĩ với mình, giữa những điều thấy vô duyên nhưng vẫn cứ phải làm để dối nhau.

Ngày

13/11/2013

[Mạt thế chi đi theo tang thi huynh có thịt ăn] Chương 33

Tác phẩm: Mạt thế chi đi theo tang thi huynh có thịt ăn

Tác giả: Mặc thanh triêm y quyết

Edit: Thù Nhi

Chương 33: Lao động miễn phí

Quan sát trên dưới một hồi đều không phát hiện ra mình có chỗ nào không đúng, Tiêu Văn hắc tuyến rồi.

Này này tang thi huynh, ngươi là đang đắc ý ngươi có không gian còn ta thì không sao?

Tiếp tục đọc “[Mạt thế chi đi theo tang thi huynh có thịt ăn] Chương 33”

[Cơ lão thượng thân] Văn Án (PJ mới)

VĂN ÁN

Như thế nào gọi là quan phối? Tiếp tục đọc “[Cơ lão thượng thân] Văn Án (PJ mới)”

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: