tumblr_m96ijcxa6H1raj42jo1_500Tác phẩm: Mạt thế chi đi theo tang thi huynh có thịt ăn

Tác giả: Mặc thanh triêm y quyết

Edit: Thù Nhi

Chương 30: Tịch thu căn cứ nghiên cứu

Thời gian Tiêu Văn miên man suy nghĩ đã chấm dứt.

Khi Tiêu Văn đình chỉ lại việc nghĩ lung tung mới phát hiện tang thi huynh đang kéo kéo quần áo cậu.

Tiếp tục đọc “[Mạt thế chi đi theo tang thi huynh có thịt ăn] Chương 30”