504448f0t7f53b0662d1a690Edit: Thù Nhi

☆ Đệ nhị chương

Cuộc sống ở cổ đại không mấy dễ chịu, vừa không có tiền vừa không có quyền, vô thân vô cố không nơi nương tựa. Đánh mắt nhìn quanh bốn phía, sống ở cái xã hội hủ lậu này thật không dễ chịu gì! Đây tuyệt đối là một loại khảo nghiệm tinh thần… Tiếp tục đọc “[Mang theo không gian đi xuyên việt] Chương 2”