Tác phẩm: Mạt thế chi đi theo tang thi huynh có thịt ăn

Tác giả: Mặc thanh triêm y quyết

Edit: Thù Nhi

Chương 29: Rời đi

Tiêu Văn hô hấp dần dần đều lại, chậm rãi đạt đến tần suất nhất định.

Cậu đang ngủ…

Tiếp tục đọc “[Mạt thế chi đi theo tang thi huynh có thịt ăn] Chương 29”