Edit: Thù Nhi

☆ Đệ nhất chương

Nhân sinh của Viên Bác Nhã  có ba cái nguyện vọng dốc lòng:

—— ăn cơm

—— ngủ

—— đánh BOSS Tiếp tục đọc “[Mang theo không gian đi xuyên việt] Chương 1”